AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
مراحل کنترل کیفیت شکلات

مراحل کنترل کیفیت محصولات صنعت شیرینی و شکلات در 4 حوزه خلاصه می گردد: 1 - کنترل مواد اولیه 2 - کنترل فرآیند تولید و بسته بندی 3 - بازبینی و کنترل محصول نهایی 4 - کنترل محصول هنگام عرضه به بازار

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
میکروبیولوژی شکلات

به دلیل رطوبت ناچیز شکلات، چنانچه آن را به طور صحیحی تولید؛ فرآیند و نگهداری نماییم، به ندرت دچار فساد میکروبی خواهد شد.

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
آزمایش های تخصصی فرآورده های شکلاتی

آزمایش های تخصصی فرآورده های شکلات با بررسی زمینه میکروبی در شکلات میسر می گردد

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
مراحل HCCP در صنعت شکلات سازی

می تواند شامل مراحل؛ ارزیابی خطرات و میکروب ها، سطوح بحرانی فرآیند، برطرف نمودن نقاط بحرانی و نظارت و کنترل استانداردها باشد.

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
موارد مهم در تعیین کیفیت شکلات

کیفیت یک قطعه شکلات وابسته به 3 عامل است؛ 1 - خواص فیزیکی و شیمیایی 2 - خواص میکروبیولوژی 3 - خواص ارگانولپتیکی (چشایی)

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
منافع شکلات برای تندرستی

شکلات حاوی عناصر ضروری برای بدن است که هر یک کارکرد ویژه ای برای سلامتی دارد

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
مراحل تولید شکلات

مراحل تولید شکلات شامل؛ برداشت محصول و آماده سازی دانه ها، مخلوط نمودن کاکائو با چربی کاکائو و گرم و سردنمودن شکلات و تهیه شکلات نهایی می باشد

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
تاریخچه تولید شکلات در جهان

قدمت تولید شکلات در جهان به 1100 پیش از میلاد مسیح، در قاره آمریکا می رسد

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
تاریخچه تولید شکلات در ایران

اولین کارخانه شکلات سازی در ایران، حدود 60 سال پیش در تبریز راه اندازی شد

ادامه مطلب