بسته ای - شوکو دراژه و شوکو دراژه رنگی

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

7 جعبه 1500 گرم
کلاسیک با مغز دانه های خوراکی

711215502

711215503