بسته اي - سه گرمی کلاسیک رنگی

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

بسته 8 1000 گرم
شیری، کلاسیک

711202321