بسته ای - ایوا تلخ

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

8 بسته 1000 گرم
تلخ


711202007


4 بسته
 
 2000 گرم  
711202004