3گرمی شیری

 

بسته اي - 3 گرمی شیری

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

8 بسته 1000 گرم
شیری

711202320