نیلوفر

 

پذیرایی - نیلوفر

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

جعبه  6  205 گرم
شیری، کلاسیک


711101046