بسته اي - ترافل نارگیلی

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

6 بسته 1000 گرم
نارگیل

711215501