بسته ای - الوان

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

8 بسته
1000 گرم


شیری، کلاسیک

711202309

4 بسته

 2000 گرم
711202306