بسته اي - کانفت

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

8 بسته 900 گرم
کلاسیک


712215000

4 بسته  2000 گرم
712215002

8 بسته  900 گرم ویژه
712215001
 
4 بسته  2000 گرم  
712215003


4 بسته
 
 2000 گرم زنجبیل   71221004