وکتور

پذیرایی - وکتور

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

6 جعبه  205 گرم
شیری، کلاسیک

711101048