صنعتي - پودر کیک دینان اسپونج و کلاسیک

 پودر یک دینان اسپونج

 پودر کیک دینان اسپونج آنیش که از جمله ویژگی های آن می توان به طعم اصیل و بی نظیر، بافت محکم و سبک و حجم مطلوب اشاره کرد. که در دو نوع ساده و کاکائویی قابل عرضه می باشد.

:مشخصات محصول
 انواع کیک اسفنجی - لایه ای - شیفون و سوئیس رول
:کاربرد ها
(پودر کیک دینان اسپونج آنیش 10 کیلوگرم، تخم مرغ 7 کیلوگرم، آب 2 کیلوگرم) مواد فوق را به همراه طعم و رنگ مورد نظر خود به مدت 5 دقیقه هم بزنید و در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 35 - 40 دقیقه در قالب و یا در صورت استفاده از سینی با لایه ای به ضخامت 3 میلی متر خمیر در دمای 190 - 210 درجه سانتیگراد به مدت 6 - 8 دقیقه پخت نمایید.  طریقه مصرف پودر دینان اسپونج:
(پودر کیک دینان اسپونج کاکائویی آنیش 10 کیلوگرم، تخم مرغ 8 کیلوگرم، آب 1/1 کیلوگرم) مواد فوق را به همراه طعم و رنگ مورد نظر خود به مدت 7 دقیقه هم بزنید و در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 35 - 40 دقیقه در قالب و یا در صورت استفاده از سینی با لایه ای به ضخامت 3 میلی متر خمیر در دمای 190 - 210 درجه سانتیگراد به مدت 6 - 8 دقیقه پخت نمایید. طریقه مصرف پودر دینان اسپونج کاکائویی:
 کیفیت یکنواخت و پایدار و طعم بی نظیر - ایجاد بافت سبک و کاملا اسفنجی - پایداری کیک در برابر انجماد به ویژه در تهیه انواع دسر - به دلیل استفاده از تخم مرغ کامل و اضافه کردن تمام مواد در یک زمان، آماده سازی آن آسان است.    :مزايا
10 کیلوگرم  :بسته

دینان اسپونج ساده

دینان اسپونج کاکائویی

 :طعم
 در جای خشک و خنک  نگهداری شود. :شرايط نگهداري
  ماه :ماندگاريپودر دینان کلاسیک

 محصولی چند منظوره است که از ساده ترین کیک ها تا انواع دسر ها به کار می رود. ترکیب با انواع مغزی ها (کرمفیل، فروتفیل و میوه ها و غیره) امکان خلق کردن بی حد و مرزی را به وجود می آورد.

:مشخصات محصول
 کاپ کیک - پای کیک های روغنی - مافین محصولات تخصصی
:کاربرد ها
(پودر کیک دینان اسپونج آنیش 10 کیلوگرم، تخم مرغ 4 کیلوگرم، آب 2/200 - 2 کیلوگرم، روغن 3 کیلوگرم) مواد فوق را به وسیله همزن به مدت 3 دقیقه با دور متوسط با هم مخلوط کنید خمیر را در قالب های پخت بریزید و در صورت تمایل از انواع مغزی کرمفیل مقاوم به حرارت آنیش استفاده کنید سپس در دمای 170 - 165 درجه سانتیگراد بسته با وزن خمیر به مدت 30 - 25 دقیقه پخت نمایید.  طریقه مصرف پودر کیک دینان کلاسیک:
(پودر کیک دینان کلاسیک آنیش 10 کیلوگرم، تخم مرغ 4 کیلوگرم، آب 2/500 - 2/300 کیلوگرم، روغن 3 کیلوگرم) مواد فوق را به وسیله همزن به مدت 3 دقیقه با دور متوسط با هم مخلوط کنید خمیر را در قالب های پخت بریزید و در صورت تمایل از انواع مغزی کرمفیل مقاوم به حرارت آنیش استفاده کنید سپس در دمای 170 - 165 درجه سانتیگراد بسته با وزن خمیر به مدت 30 - 25 دقیقه پخت نمایید. طریقه مصرف پودر دینان کلاسیک کاکائویی:
راحتی مصرف ، بافت نرم و یکنواخت ، کیفیت پایدار و عالی ، طعم اصیل، در دو نوع ساده و کاکائویی قابل ارائه می باشد.  :مزايا
10 کیلوگرم  :بسته

دینان کلاسیک ساده

دینان کلاسیک کاکائویی

 :طعم
 در جای خشک و خنک  نگهداری شود. :شرايط نگهداري
  ماه :ماندگاري