OK

صنعتی - فوندانت (ژله بر پایه نشاسته)

 فوندانت (ژله بر پایه نشاسته)

  خمیر فوندانت آنیش جهت استفاده برای روکش کیک و ساخت
  انواع طرح های تزئینی در رنگ های مختلف قابل عرضه می باشد.

:مشخصات محصول

 
  محصول را به میزان مورد نظر برداشته و تا نرم شدن کامل آن را ورز دهید.
   توجه فرمائید طرح های ساخته شده باید به دور از رطوبت باشند و برای جلوگیری
  از خشک شدن محصول، آن ها را درون نایلون قرار دهید.
  پس از هر بار مصرف درب ظرف را ببندید.

:طریقه مصرف
  مناسب جهت روکش کیک، گلسازی و ساخت انواع طرح های تزئینی :کاربرد ها
    خمیر فوندانت آنیش جهت استفاده برای روکش کیک، خوش عطر و طعم  
:مزایا
  در جای خشک و دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد نگهداری شود
:شرایط نگهداری
1 کیلویی و 5 کیلویی  :ظرف
12 ماه 
:ماندگاری