OK

بسته ای - شوکو دراژه

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

7 جعبه
1500 گرم
کلاسیک با مغز دانه های خوراکی

711215502